Vad är, vad vill, Smålands CigarrSällskap?

Cigarrer och allt som hör till, det goda livet.

Moderator: Klubbmedlemmar SmCS

Locked
User avatar
SmCS
Kansliet
Posts: 10
Joined: Wed 31 Dec 2008, 10:49
Location: Småland
Contact:

Vad är, vad vill, Smålands CigarrSällskap?

Post by SmCS »

Smålands CigarrSällskap (SmCS) är ett i Småland verkande cigarrsällskap. Sällskapet har som yttersta syfte att under värdiga former samla i landskapet Småland bosatta cigarrister för trevligt umgänge med cigarren i centrum; liksom naturligtvis slå ett slag för cigarren i det småländska samhället i stort. Sällskapet är politisk, ekonomiskt och religiöst obundet.

SmCS grundades på en herf i Gränna 2007-10-13, och är moralisk arvtagare till den saligt avsomnade Jönköpings cigarrklubb. Sedan dess har herfverksamhet både genomförts och planerats. Sällskapets hemsida - som du just nu besöker - hade officiell premiär på vårherfen i Gränna 2008-04-12.

Smålands CigarrSällskap är okonventionellt såtillvida att det saknar såväl stadgar och statuter, som matrikel och medlemsavgift. Dock är sällskapets funktionärer utsedda ur gruppen av grundare och fungerar inofficiellt som sällskapets styrelse.

Alla som så vill är välkomna att deltaga i sällskapets sammankomster och övriga klubbaktiviteter. Inofficiellt, och med mycket glimt i ögat, görs uppdelning mellan i landskapet bofasta medlemmar, smålänningar; respektive de som bor utanför Småland, s.k. "Hederssmålänningar". Den som är medlem av forumet, men inte bevistat en SmCS-herf, kallar vi Blivande Hederssmålänningar i fast förvissning om deras besök bara är en tidsfråga!

Forumet är sällskapets träffpunkt på internet och den plats där mycket av det dagliga arbetet med sällskapet bedrivs. Hit är alla välkomna och vem som helst kan registrera sig. Det finns inget krav att man skall vara en aktiv skribent här utan var och en deltar efter förmåga och intresse.

Sällskapets Årsdag är således den 13 oktober.
SmCS har några traditionsföremål: Prisstinkyn, som är en större askkopp som tilldelats oss av cigarrklubben 08 Bolmers, SmCS-flaggan, som kan ses på var plats Sällskapet herfar på.

Välkommen du också!
Smålands CigarrSällskap - för Cigarren i Småland!
Locked