Butt Science

Cigarrer och allt som hör till, det goda livet.

Moderator: Klubbmedlemmar SmCS

Post Reply
User avatar
Ouch
Ålderspresident
Posts: 2759
Joined: Fri 11 Apr 2008, 07:42
Location: Småland

Butt Science

Post by Ouch »

Som ni förstår av ämnesraden handlar det här om fimpar. Fimparna är den beklagliga och oundvikliga restprodukten av cigarrökningen. Värre styggelse än cigarrfimpen finnes inte med undantag för bortglömda räkor i soporna under rötmånaderna. En fimp från en cigarr, hur outsägligt god rökverket än var under dess förbränning, är en vidrigt stinkande tingest lika ond som atomavfall eller koncentrerat dioxin. Aromen, om man skulle vilja ge den ett så vackert epitet, av en cigarrfimp är så genomträngande att den, om inte ett snart avlägsnande av fimpen verkställs, har kraft nog att till stor del annullera debgoda aromer som härstammar från själva rökningen. Det är följaktligen cigarrökarens plikt att på ett effektivt sätt undvika spridningen av den giftiga air som fimparna avger.

Detta föranleder mig att ge en kort men tydlig beskrivning av hur omhändertagandet av cigarrfimpar sköts på den plats där undertecknad förnöjer sig med cigarrens lustfyllda last. Denna beskrivning försöker på intet sätt hävda att den är allena saliggörande, utan avsikten är enbart att ge ett exempel på hur man på ett enkelt sätt, och med simpla medel, kan realisera en lösning på detta dilemma.

Först några korta ord om problemets premisser. Avgivandet av aromer, goda såväl som elakartade, sker via spridning i luftmediet. Det kan föranleda någon att tro att problemets lösning ligger i utbytet av sagda luft. Emellertid har det erfarenhetsmässigt visat sig att den doft som cigarrfimpen sprider är ar en sådan styrka att den övervinner den ivrigaste vädring. Problemets lösning ligger snarare inom den hermetiska tillslutningens domäner. Eftersom fimparomen är av en så kraftfull art är det av yttersta vikt att inga, jag understryker, inga, molekyler av sagda doftämne sprids till omgivningarna. Utmaningen i att uppnå en så hermetisk tillslutning är icke att förakta, vilket envar som förvarat en mogen dansk ost, tillsluten med vad som förefaller vara prima, tät plastpåse i sitt kylskåp, har erfarit. Trots att vi här talar om en delikatess så är dess doftspridning ett problem. Nåväl, nog om ostar, vi närmar oss nu pudelns kärna; den metod som används trots sin simpelhet för att kringgärda dofterna från den vederstyggliga cigarrfimpen. Låt nedanstående figur tala sitt tydliga språk...
image.jpeg
image.jpeg (1.05 MiB) Viewed 16262 times
Post Reply